Teorija poroda porodne prakse v Sloveniji

Teorija poroda porodne prakse v Sloveniji

V knjižnem prvencu Zalke Drglin, ene izmed prvih doktoric ženskih študij in feministične teorije na Univerzi v Ljubljani, se odpre pred nami skrbna in minuciozno izpeljana analiza cele palete oblastnih razmerij: od uravnavanja vsakdanjega življenja nosečnic preko "običajnega" poroda v porodnišnici, umeščenega v široko polje najrazličnejših ritualov in praks, do mnogoterih sidrišč ideologizacije v obdobju dojenja in poporodne depresije. Sprememba perspektive, za katero je videti, da sprva le nekoliko zamakne sliko, tako počasi postane prava in odločilna sprememba figure and ground. Ob natančnem pregledovanju medicinskih diskurzov in institucionalnih praks nam knjiga prinaša tudi niz konkretnih rešitev, pobud in predlogov za izboljšanje, ki jih bo mogoče v sorazmerno kratkem času implementirati v institucionalno obravnavanje nosečnosti, poroda in poporodnega obdobja pri nas.

© All rights reserved