Center Gaja je bil ustanovljen z namenom integracije znanj in metod s področja človekovega zdravja, reprodukcije in rojstva ter integracije le-teh v življenje posameznika in družbe. Poudarjamo povezavo fizične, psihične in kulturne plasti v človeku in s tem združujemo pojme sodobne medicine, psihologije in človekoznanosti z multikulturnimi starodavnimi tehnikami, kako pomagati človeku pri rojstvu, starševstvu, reprodukcij, preporodu, ozdravitvi. Osnovna ideja je povrnitev celovitosti in vrnitev k začetkom. Blizu so nam načela ekološkosti, procesualnosti in integrativnosti pri delu. Radi združujemo ljudi, ki imajo podobno življenjsko filozofijo, v prostoru Gaja. Med našimi somišljeniki so zdravniki, psihologi, telesni terapevti, dule, pedagogi, starši in vsi tisti, ki so jim blizu ekološki in zavestni pristop v življenju. 

 72785645af3e149c07d3e367e65df49a_190x190

Svetlana Votiakova,un.dipl.psihologinja, spec.perinataln.in reproduktivn.področja, dipl.obporodna spremjevalka, telesna terapevtka, manager mednarodnih projektov, director in organizator Centra Gaja - INSTITUTA PERINATALNE PSIHOLOGIJE, Slovenija.Leta 2005 sem z odliko diplomirala iz psihologii in začela delati v bolnišnice kot psiholog pod vodstvom professorja in supervizorja sistemske družinske psihologije. Ta izkušnja in pridobljene kompetence so mi veliko pomagale skozi 10 let mojega dela. Rojstvo moje starejse hčere in poglobitev v perinatalno smer sta me odnesla v delo s starši. Delala sem v vrtcu kot psiholog in vodila skupine za starše.

Že od takrat sem opazila, da se večino časa ukvarjam s posledicami, ki se pojavijo v perinatalnem obdobju. Ta interes in želje do pridobitve novih znanij in kompetenc so me vodili do dela z družino, čakajočo otroka. Kasneje sem se začela izobraževati na Inštitutu za perinatalno psihologijo in psihologijo reproduktivnega podrocja, kjer sem pridobila specializacijo. Delala sem kot psiholog v največji mreži skupin za starše mesta Peterburg. Moje delo je bilo skupinska in individualna priprava na porod, spremljanje družine preko zdravljenja neplodnosti, spremljanje med porodom in v poporodnem obdodju razvoj sodelovanja med porodnišnicami in starši, mednarodno sodelovanje. Organizirala sem tečaje za strokovnjake v porodnišnici v Talinu, Estonija.

Po rojstvu druge hčere, v Vzhodnoevropskem inštitutu za psihoanalizo pod vodstvom babic in psihologov sem pridobila praktične kompetence strokovnega spremljanja med porodom in izpostave sodelovanja v porodniški sobi. Zelo sem se poglobila v tematiko uporabe telesne terapije do, med in po porodu, v nosečnosti in preko zdravljenja neplodnosti. Kompetence perinatalnega svetovanja sem pridobila v sestmesečnem tečaju za perinatalne psihologe. Po preselitve v Slovenijo sem nadaljevala razvoj dela na področju perinatalne in reproduktivne psihologije in svetovanja, spremljanja med porodom, izobraževanja in mednarodnega sodelovanja.

Imam izkušnje dela v porodnišnicah v Peterburgu, Estoniji, Sloveniji, na Madžarskem, v Avstriji. Jeseni 2016 sem organizirala v Sloveniji Center Gaja, ki se ukvarja z spremljanjem človeka pri zdravljenju, v staršestvu, samospoznavanju, izobraževanju in razvoju. Decembra 2016 je Center Gaja organiziral v Avstriji, Fieldbah “International Symposium of Obstetric Care”, tema srečanja je bila “Spoznavanje sistema obravnave materinstva in izkušnja obporodnega spremljanja v porodnišnici z udeležbo doule”. Srečanje se udelezile strokovnjake s področja perinatologije, med nijmi so bili porodničarji, babice, vodje največjih porodnišnic in perinatalnih centrov Peterburga in Moskve. V maju 2017 - sem udeležila workshop Birthing from within v Berlinu.

 

© All rights reserved